The pGBGT7g vector was constructed by replacing the Kanamycin resistance gene in the pGBKT7g vector with a Gentamicin resistance gene.

 

TITLE: pGBGT7g

 

        1 CGGTGCGGGC CTCTTCGCTA TTACGCCAGA TCCTTTTGTT GTTTCCGGGT GTACAATATG

       61 GACTTCCTCT TTTCTGGCAA CCAAACCCAT ACATCGGGAT TCCTATAATA CCTTCGTTGG

      121 TCTCCCTAAC ATGTAGGTGG CGGAGGGGAG ATATACAATA GAACAGATAC CAGACAAGAC

      181 ATAATGGGCT AAACAAGACT ACACCAATTA CACTGCCTCA TTGATGGTGG TACATAACGA

      241 ACTAATACTG TAGCCCTAGA CTTGATAGCC ATCATCATAT CGAAGTTTCA CTACCCTTTT

      301 TCCATTTGCC ATCTATTGAA GTAATAATAG GCGCATGCAA CTTCTTTTCT TTTTTTTTCT

      361 TTTCTCTCTC CCCCGTTGTT GTCTCACCAT ATCCGCAATG ACAAAAAAAA TGATGGAAGA

      421 CACTAAAGGA AAAAATTAAC GACAAAGACA GCACCAACAG ATGTCGTTGT TCCAGAGCTG

      481 ATGAGGGGTA TCTCGAAGCA CACGAAACTT TTTCCTTCCT TCATTCACGC ACACTACTCT

      541 CTAATGAGCA ACGGTATACG GCCTTCCTTC CAGTTACTTG AATTTGAAAT AAAAAAAGTT

      601 TGCTGTCTTG CTATCAAGTA TAAATAGACC TGCAATTATT AATCTTTTGT TTCCTCGTCA

      661 TTGTTCTCGT TCCCTTTCTT CCTTGTTTCT TTTTCTGCAC AATATTTCAA GCTATACCAA

      721 GCATACAATC AACTCCAAGC TTGAAGCAAG CCTCCTGAAA GATGAAGCTA CTGTCTTCTA

      781 TCGAACAAGC ATGCGATATT TGCCGACTTA AAAAGCTCAA GTGCTCCAAA GAAAAACCGA

      841 AGTGCGCCAA GTGTCTGAAG AACAACTGGG AGTGTCGCTA CTCTCCCAAA ACCAAAAGGT

      901 CTCCGCTGAC TAGGGCACAT CTGACAGAAG TGGAATCAAG GCTAGAAAGA CTGGAACAGC

      961 TATTTCTACT GATTTTTCCT CGAGAAGACC TTGACATGAT TTTGAAAATG GATTCTTTAC

     1021 AGGATATAAA AGCATTGTTA ACAGGATTAT TTGTACAAGA TAATGTGAAT AAAGATGCCG

     1081 TCACAGATAG ATTGGCTTCA GTGGAGACTG ATATGCCTCT AACATTGAGA CAGCATAGAA

     1141 TAAGTGCGAC ATCATCATCG GAAGAGAGTA GTAACAAAGG TCAAAGACAG TTGACTGTAT

     1201 CGCCGGAATT TGTAATACGA CTCACTATAG GGCGAGCCGC CATCATGGAG GAGCAGAAGC

     1261 TGATCTCAGA GGAGGACCTG CATATGGCCA TGGAGGCCGA ATTCCCATCA ACAAGTTTGT

     1321 ACAAAAAAGC TGAACGAGAA ACGTAAAATG ATATAAATAT CAATATATTA AATTAGATTT

     1381 TGCATAAAAA ACAGACTACA TAATACTGTA AAACACAACA TATCCAGTCA TATTGGCGGC

     1441 CGCATTAGGC ACCCCAGGCT TTACACTTTA TGCTTCCGGC TCGTATAATG TGTGGATTTT

     1501 GAGTTAGGAT CCGTCGAGAT TTTCAGGAGC TAAGGAAGCT AAAATGGAGA AAAAAATCAC

     1561 TGGATATACC ACCGTTGATA TATCCCAATG GCATCGTAAA GAACATTTTG AGGCATTTCA

     1621 GTCAGTTGCT CAATGTACCT ATAACCAGAC CGTTCAGCTG GATATTACGG CCTTTTTAAA

     1681 GACCGTAAAG AAAAATAAGC ACAAGTTTTA TCCGGCCTTT ATTCACATTC TTGCCCGCCT

     1741 GATGAATGCT CATCCGGAAT TCCGTATGGC AATGAAAGAC GGTGAGCTGG TGATATGGGA

     1801 TAGTGTTCAC CCTTGTTACA CCGTTTTCCA TGAGCAAACT GAAACGTTTT CATCGCTCTG

     1861 GAGTGAATAC CACGACGATT TCCGGCAGTT TCTACACATA TATTCGCAAG ATGTGGCGTG

     1921 TTACGGTGAA AACCTGGCCT ATTTCCCTAA AGGGTTTATT GAGAATATGT TTTTCGTCTC

     1981 AGCCAATCCC TGGGTGAGTT TCACCAGTTT TGATTTAAAC GTGGCCAATA TGGACAACTT

     2041 CTTCGCCCCC GTTTTCACCA TGGGCAAATA TTATACGCAA GGCGACAAGG TGCTGATGCC

     2101 GCTGGCGATT CAGGTTCATC ATGCCGTTTG TGATGGCTTC CATGTCGGCA GAATGCTTAA

     2161 TGAATTACAA CAGTACTGCG ATGAGTGGCA GGGCGGGGCG TAAAGATCTG GATCCGGCTT

     2221 ACTAAAAGCC AGATAACAGT ATGCGTATTT GCGCGCTGAT TTTTGCGGTA TAAGAATATA

     2281 TACTGATATG TATACCCGAA GTATGTCAAA AAGAGGTATG CTATGAAGCA GCGTATTACA

     2341 GTGACAGTTG ACAGCGACAG CTATCAGTTG CTCAAGGCAT ATATGATGTC AATATCTCCG

     2401 GTCTGGTAAG CACAACCATG CAGAATGAAG CCCGTCGTCT GCGTGCCGAA CGCTGGAAAG

     2461 CGGAAAATCA GGAAGGGATG GCTGAGGTCG CCCGGTTTAT TGAAATGAAC GGCTCTTTTG

     2521 CTGACGAGAA CAGGGGCTGG TGAAATGCAG TTTAAGGTTT ACACCTATAA AAGAGAGAGC

     2581 CGTTATCGTC TGTTTGTGGA TGTACAGAGT GATATTATTG ACACGCCCGG GCGACGGATG

     2641 GTGATCCCCC TGGCCAGTGC ACGTCTGCTG TCAGATAAAG TCTCCCGTGA ACTTTACCCG

     2701 GTGGTGCATA TCGGGGATGA AAGCTGGCGC ATGATGACCA CCGATATGGC CAGTGTGCCG

     2761 GTCTCCGTTA TCGGGGAAGA AGTGGCTGAT CTCAGCCACC GCGAAAATGA CATCAAAAAC

     2821 GCCATTAACC TGATGTTCTG GGGAATATAA ATGTCAGGCT CCCTTATACA CAGCCAGTCT

     2881 GCAGGTCGAC CATAGTGACT GGATATGTTG TGTTTTACAG TATTATGTAG TCTGTTTTTT

     2941 ATGCAAAATC TAATTTAATA TATTGATATT TATATCATTT TACGTTTCTC GTTCAGCTTT

     3001 CTTGTACAAA GTGGTTGATG GGGATCCGTC GACCTGCAGC GGCCGCATAA CTAGCATAAC

     3061 CCCTTGGGGC CTCTAAACGG GTCTTGAGGG GTTTTTTGCG CGCTTGCAGC CAAGCTAATT

     3121 CCGGGCGAAT TTCTTATGAT TTATGATTTT TATTATTAAA TAAGTTATAA AAAAAATAAG

     3181 TGTATACAAA TTTTAAAGTG ACTCTTAGGT TTTAAAACGA AAATTCTTAT TCTTGAGTAA

     3241 CTCTTTCCTG TAGGTCAGGT TGCTTTCTCA GGTATAGCAT GAGGTCGCTC TTATTGACCA

     3301 CACCTCTACC GGCATGCAAG CTTGGCGTAA TCATGGTCAT AGCTGTTTCC TGTGTGAAAT

     3361 TGTTATCCGC TCACAATTCC ACACAACATA CGAGCCGGAA GCATAAAGTG TAAAGCCTGG

     3421 GGTGCCTAAT GAGTGAGGTA ACTCACATTA ATTGCGTTGC GCTCACTGCC CGCTTTCCAG

     3481 TCGGGAAACC TGTCGTGCCA GCTGCATTAA TGAATCGGCC AACGCGCGGG GAGAGGCGGT

     3541 TTGCGTATTG GGCGCTCTTC CGCTTCCTCG CTCACTGACT CGCTGCGCTC GGTCGTTCGG

     3601 CTGCGGCGAG CGGTATCAGC TCACTCAAAG GCGGTAATAC GGTTATCCAC AGAATCAGGG

     3661 GATAACGCAG GAAAGAACAT GTGAGCAAAA GGCCAGCAAA AGGCCAGGAA CCGTAAAAAG

     3721 GCCGCGTTGC TGGCGTTTTT CCATAGGCTC CGCCCCCCTG ACGAGCATCA CAAAAATCGA

     3781 CGCTCAAGTC AGAGGTGGCG AAACCCGACA GGACTATAAA GATACCAGGC GTTTCCCCCT

     3841 GGAAGCTCCC TCGTGCGCTC TCCTGTTCCG ACCCTGCCGC TTACCGGATA CCTGTCCGCC

     3901 TTTCTCCCTT CGGGAAGCGT GGCGCTTTCT CATAGCTCAC GCTGTAGGTA TCTCAGTTCG

     3961 GTGTAGGTCG TTCGCTCCAA GCTGGGCTGT GTGCACGAAC CCCCCGTTCA GCCCGACCGC

     4021 TGCGCCTTAT CCGGTAACTA TCGTCTTGAG TCCAACCCGG TAAGACACGA CTTATCGCCA

     4081 CTGGCAGCAG CCACTGGTAA CAGGATTAGC AGAGCGAGGT ATGTAGGCGG TGCTACAGAG

     4141 TTCTTGAAGT GGTGGCCTAA CTACGGCTAC ACTAGAAGGA CAGTATTTGG TATCTGCGCT

     4201 CTGCTGAAGC CAGTTACCTT CGGAAAAAGA GTTGGTAGCT CTTGATCCGG CAAACAAACC

     4261 ACCGCTGGTA GCGGTGGTTT TTTTGTTTGC AAGCAGCAGA TTACGCGCAG AAAAAAAGGA

     4321 TCTCAAGAAG ATCCTTTGAT CTTTTCTACG GGGTCTGACG CTCAGTGGAA CGAAAACTCA

     4381 CGTTAAGGGA TTTTGGTCAT GAGATTATCA AAAAGGATCT TCACCTAGAT CCTTTTAAAT

     4441 TAAAAATGAA GTTTTAAATC AATCTAAAGT ATATATGAGT AACCTGAGGC TATGGCAGGG

     4501 CCTGCCGCCC CGACGTTGGC TGCGAGCCCT GGGCCTTCAC CCGAACTTGG GGGGTGGGGT

     4561 GGGGAAAAGG AAGAAACGCG GGCGTATTGG CCCCAATGGG GTCTCGGTGG GGTATCGACA

     4621 GAGTGCCAGC CCTGGGACCG AACCCCGCGT TTATGAACAA ACGACCCAAC ACCGTGCGTT

     4681 TTATTCTGTC TTTTTATTGC CGTCATAGCG CGGGTTCCTT CCGGTATTGT CTCCTTCCGT

     4741 GTTTCAGTTA GCCTCCCCCT AGGGTGGGCG AAGAACTCCA GCATGAGATC CCCGCGCTGG

     4801 AGGATCATCC AGCCGGCGTC CCGGAAAACG ATTCCGAAGC CCAACCTTTC ATAGAAGGCG

     4861 GCGGTGGAAT CGAAATCTCG TGATGGCAGG TTGGGCGTCG CTTGGTCGGT TCATTTCGAA

     4921 CCCCAGAGTC CCGCGATTCC TGTTTGTAAT TGTCCTTTTA ACAGCGATCG CGTATTTCGT

     4981 CTCGCTCAGG CGCAATCACG AATGAATAAC GGTTTGGTTG ATGCGAGTGA TTTTGATGAC

     5041 GAGCGTAATG GCTGGCCTGT TGAACAAGTC TGGAAAGAAA TGCATAAACT TTTGCCATTC

     5101 TCACCGGATT CAGTCGTCAC TCATGGTGAT TTCTCACTTG ATAACCTTAT TTTTGACGAG

     5161 GGGAAATTAG GCCGGGAAGC CGATCTCGGC TTGAACGAAT TGTTAGGTGG CGGTACTTGG

     5221 GTCGATATCA AAGTGCATCA CTTCTTCCCG TATGCCCAAC TTTGTATAGA GAGCCACTGC

     5281 GGGATCGTCA CCGTAATCTG CTTGCACGTA GATCACATAA GCACCAAGCG CGTTGGCCTC

     5341 ATGCTTGAGG AGATTGATGA GCGCGGTGGC AATGCCCTGC CTCCGGTGCT CGCCGGAGAC

     5401 TGCGAGATCA TAGATATAGA TCTCACTACG CGGCTGCTCA AACCTGGGCA GAACGTAAGC

     5461 CGCGAGAGCG CCAACAACCG CTTCTTGGTC GAAGGCAGCA AGCGCGATGA ATGTCTTACT

     5521 ACGGAGCAAG TTCCCGAGGT AATCGGAGTC CGGCTGATGT TGGGAGTAGG TGGCTACGTC

     5581 TCCGAACTCA CGACCGAAAA GATCAAGAGC AGCCCGCATG GATTTGACTT GGTCAGGGCC

     5641 GAGCCTACAT GTGCGAATGA TGCCCATACT TGAGCCACCT AACTTTGTTT TAGGGCGACT

     5701 GCCCTGCTGC GTAACATCGT TGCTGCTGCG TAACATCGTT GCTGCTCCAT AACATCAAAC

     5761 ATCGAAGCAT CTGTGCTTCA TTTTGTAGAA CAAAAATGCA ACGCGAGAGC GCTAATTTTT

     5821 CAAACAAAGA ATCTGAGCTG CATTTTTACA GAACAGAAAT GCAACGCGAA AGCGCTATTT

     5881 TACCAACGAA GAATCTGTGC TTCATTTTTG TAAAACAAAA ATGCAACGCG AGAGCGCTAA

     5941 TTTTTCAAAC AAAGAATCTG AGCTGCATTT TTACAGAACA GAAATGCAAC GCGAGAGCGC

     6001 TATTTTACCA ACAAAGAATC TATACTTCTT TTTTGTTCTA CAAAAATGCA TCCCGAGAGC

     6061 GCTATTTTTC TAACAAAGCA TCTTAGATTA CTTTTTTTCT CCTTTGTGCG CTCTATAATG

     6121 CAGTCTCTTG ATAACTTTTT GCACTGTAGG TCCGTTAAGG TTAGAAGAAG GCTACTTTGG

     6181 TGTCTATTTT CTCTTCCATA AAAAAAGCCT GACTCCACTT CCCGCGTTTA CTGATTACTA

     6241 GCGAAGCTGC GGGTGCATTT TTTCAAGATA AAGGCATCCC CGATTATATT CTATACCGAT

     6301 GTGGATTGCG CATACTTTGT GAACAGAAAG TGATAGCGTT GATGATTCTT CATTGGTCAG

     6361 AAAATTATGA ACGGTTTCTT CTATTTTGTC TCTATATACT ACGTATAGGA AATGTTTACA

     6421 TTTTCGTATT GTTTTCGATT CACTCTATGA ATAGTTCTTA CTACAATTTT TTTGTCTAAA

     6481 GAGTAATACT AGAGATAAAC ATAAAAAATG TAGAGGTCGA GTTTAGATGC AAGTTCAAGG

     6541 AGCGAAAGGT GGATGGGTAG GTTATATAGG GATATAGCAC AGAGATATAT AGCAAAGAGA

     6601 TACTTTTGAG CAATGTTTGT GGAAGCGGTA TTCGCAATAT TTTAGTAGCT CGTTACAGTC

     6661 CGGTGCGTTT TTGGTTTTTT GAAAGTGCGT CTTCAGAGCG CTTTTGGTTT TCAAAAGCGC

     6721 TCTGAAGTTC CTATACTTTC TAGAGAATAG GAACTTCGGA ATAGGAACTT CAAAGCGTTT

     6781 CCGAAAACGA GCGCTTCCGA AAATGCAACG CGAGCTGCGC ACATACAGCT CACTGTTCAC

     6841 GTCGCACCTA TATCTGCGTG TTGCCTGTAT ATATATATAC ATGAGAAGAA CGGCATAGTG

     6901 CGTGTTTATG CTTAAATGCG TACTTATATG CGTCTATTTA TGTAGGATGA AAGGTAGTCT

     6961 AGTACCTCCT GTGATATTAT CCCATTCCAT GCGGGGTATC GTATGCTTCC TTCAGCACTA

     7021 CCCTTTAGCT GTTCTATATG CTGCCACTCC TCAATTGGAT TAGTCTCATC CTTCAATGCT

     7081 ATCATTTCCT TTGATATTGG ATCATATTAA GAAACCATTA TTATCATGAC ATTAACCTAT

     7141 AAAAATAGGC GTATCACGAG GCCCTTTCGT CTCGCGCGTT TCGGTGATGA CGGTGAAAAC

     7201 CTCTGACACA TGCAGCTCCC GGAGACGGTC ACAGCTTGTC TGTAAGCGGA TGCCGGGAGC

     7261 AGACAAGCCC GTCAGGGCGC GTCAGCGGGT GTTGGCGGGT GTCGGGGCTG GCTTAACTAT

     7321 GCGGCATCAG AGCAGATTGT ACTGAGAGTG CACCATAGAT CAACGACATT ACTATATATA

     7381 TAATATAGGA AGCATTTAAT AGAACAGCAT CGTAATATAT GTGTACTTTG CAGTTATGAC

     7441 GCCAGATGGC AGTAGTGGAA GATATTCTTT ATTGAAAAAT AGCTTGTCAC CTTACGTACA

     7501 ATCTTGATCC GGAGCTTTTC TTTTTTTGCC GATTAAGAAT TAATTCGGTC GAAAAAAGAA

     7561 AAGGAGAGGG CCAAGAGGGA GGGCATTGGT GACTATTGAG CACGTGAGTA TACGTGATTA

     7621 AGCACACAAA GGCAGCTTGG AGTATGTCTG TTATTAATTT CACAGGTAGT TCTGGTCCAT

     7681 TGGTGAAAGT TTGCGGCTTG CAGAGCACAG AGGCCGCAGA ATGTGCTCTA GATTCCGATG

     7741 CTGACTTGCT GGGTATTATA TGTGTGCCCA ATAGAAAGAG AACAATTGAC CCGGTTATTG

     7801 CAAGGAAAAT TTCAAGTCTT GTAAAAGCAT ATAAAAATAG TTCAGGCACT CCGAAATACT

     7861 TGGTTGGCGT GTTTCGTAAT CAACCTAAGG AGGATGTTTT GGCTCTGGTC AATGATTACG

     7921 GCATTGATAT CGTCCAACTG CATGGAGATG AGTCGTGGCA AGAATACCAA GAGTTCCTCG

     7981 GTTTGCCAGT TATTAAAAGA CTCGTATTTC CAAAAGACTG CAACATACTA CTCAGTGCAG

     8041 CTTCACAGAA ACCTCATTCG TTTATTCCCT TGTTTGATTC AGAAGCAGGT GGGACAGGTG

     8101 AACTTTTGGA TTGGAACTCG ATTTCTGACT GGGTTGGAAG GCAAGAGAGC CCCGAAAGCT

     8161 TACATTTTAT GTTAGCTGGT GGACTGACGC CAGAAAATGT TGGTGATGCG CTTAGATTAA

     8221 ATGGCGTTAT TGGTGTTGAT GTAAGCGGAG GTGTGGAGAC AAATGGTGTA AAAGACTCTA

     8281 ACAAAATAGC AAATTTCGTC AAAAATGCTA AGAAATAGGT TATTACTGAG TAGTATTTAT

     8341 TTAAGTATTG TTTGTGCACT TGCCGATCTA TGCGGTGTGA AATACCGCAC AGATGCGTAA

     8401 GGAGAAAATA CCGCATCAGG AAATTGTAAA CGTTAATATT TTGTTAAAAT TCGCGTTAAA

     8461 TTTTTGTTAA ATCAGCTCAT TTTTTAACCA ATAGGCCGAA ATCGGCAAAA TCCCTTATAA

     8521 ATCAAAAGAA TAGACCGAGA TAGGGTTGAG TGTTGTTCCA GTTTGGAACA AGAGTCCACT

     8581 ATTAAAGAAC GTGGACTCCA ACGTCAAAGG GCGAAAAACC GTCTATCAGG GCGATGGCCC

     8641 ACTACGTGAA CCATCACCCT AATCAAGTTT TTTGGGGTCG AGGTGCCGTA AAGCACTAAA

     8701 TCGGAACCCT AAAGGGAGCC CCCGATTTAG AGCTTGACGG GGAAAGCCGG CGAACGTGGC

     8761 GAGAAAGGAA GGGAAGAAAG CGAAAGGAGC GGGCGCTAGG GCGCTGGCAA GTGTAGCGGT

     8821 CACGCTGCGC GTAACCACCA CACCCGCCGC GCTTAATGCG CCGCTACAGG GCGCGTCCAT

     8881 TCGCCATTCA GGCTGCGCAA CTGTTGGGAA GGGCGAT